NVC i utbildningen Europa 2012

Uppmuntrad av anslutningarna i Frankrike och Tyskland vid våra evenemang i 2010 och 2011, och en entusiastisk inbjudan från NVC arrangörerna i Rumänien som värd för nästa evenemang, vi har valt ett tema och är glada att presentera och bjuda in dig till vår tredje årliga evenemang. Syftet är att göra det möjligt och överkomligt för lärare och utbildare i regionen att delta i våra nätverk och lära tillsammans med oss. Detta evenemang arrangeras av NVC i utbildningen Europa i samarbete med Babel Utbildning. Del 1 av händelsen är en lärarutbildning och en del 2 kommer att vara en konferens öppen för NVC utbildare och andra engagerade i pedagogiskt utvecklingsarbete.

Läs mer här!

Hej och välkommen!

Utvalda

Hej och välkommen till vår nya hemsida. Vi är glada och hoppas att detta format kommer att stödja vår ambition att utbyta erfarenheter av NVC i utbildningen runt om i Europa ett mer effektivt. Vi vill att detta ska vara en plats där du kan läsa om våra evenemang, hitta material och idéer som kan vara till nytta vid tillämpning av NVC i lärmiljöer. Vi öppnar detta utrymme för dig att läsa och skriva om vardagliga praktiken, om det är en fest, en förfrågan eller en olöst konflikt. Vi är tacksamma till er som har redan bidragit med skriftligt material för att börja göra detta en plats för inspiration och information.

Fortsätt läsa