Hej och välkommen!

Utvalda

Hej och välkommen till vår nya hemsida. Vi är glada och hoppas att detta format kommer att stödja vår ambition att utbyta erfarenheter av NVC i utbildningen runt om i Europa ett mer effektivt. Vi vill att detta ska vara en plats där du kan läsa om våra evenemang, hitta material och idéer som kan vara till nytta vid tillämpning av NVC i lärmiljöer. Vi öppnar detta utrymme för dig att läsa och skriva om vardagliga praktiken, om det är en fest, en förfrågan eller en olöst konflikt. Vi är tacksamma till er som har redan bidragit med skriftligt material för att börja göra detta en plats för inspiration och information.

Fortsätt läsa